beeeeeeeee.com

項目名稱:合生源
項目類型:品牌設計
項目介紹:

合生源福灸堂

砭通人體十二脈絡

灸造艾煙輔以人體五行

懷仁德之心探中醫國學之道

凝神禪坐

思陰陽之平衡

索人體通達之秘

合生源以自然草本之源註入人體

直至身心中正平和之境

画板 1 拷贝 7@0.75x.png画板 1 拷贝 8.png画板 1 拷贝 6.png画板 1 拷贝 12.png画板 1 拷贝 13@0.75x.png画板 1 拷贝 14@0.5x.png画板 1 拷贝 19.jpg画板 1 拷贝 20.jpg画板 1 拷贝 18.jpg画板 1 拷贝 15.jpg画板 1 拷贝 16.jpg画板 1 拷贝 21.jpg画板 1 拷贝 17.jpg


T:+18302956876  +18691453929

E:beedesign@foxmail.com

A:西安市碑林區南二環西段21號華融國際B座16F

备案号:陕ICP备2020016765号-1